СПРЕТЕ
бактериите

 

ПРАВИЛНИТЕ ХИГИЕННИ МЕРКИ

ПРАВИЛНИТЕ ХИГИЕННИ МЕРКИ

Според закона операторът трябва да вземе предпазни мерки. За целта е необходимо системата за питейна вода и застрашените зони да се проверяват на редовни интервали. Това включва и душовете и други точки за подаване на вода в къщата, особено в търговски сгради като хотели.

 

Това е възможно с така наречените "бързи проверки". Водни проби се вземат от няколко места в къщата и се анализират в лаборатория. Резултатите са налични до няколко дни и можете да реагирате незабавно при евентуално замърсяване. Това задължение важи и за вентилационните и климатичните системи и всички зони, които са особено изложени на риск.

 

Оценка и създаване на статус

Ако бързата проверка разкрие замърсяване, трябва да се вземат проби от цялата система.

 

Резултатът е представен в доклад. Това създава статуквото. В същото време в доклада са определени мерките, които трябва да се предприемат за отстраняване на проблемите.

Санитарни и Стерилизационни Мерки

Съгласно плана за действие незабавно се предприемат спешни мерки.

 

В случаи, в които тази оценка се извършва за системи за питейна или топла вода се извършва специална дезинфекция и изплакване на системата (повече подробности в каталога на услугите).

 

Извършва се механично почистване, специално почистване и стерилизация, както и специална дезинфекция на вентилационни и климатични системи (повече подробности в каталога на услугите).

Текущи Хигиенни Мерки и Ръководство за Качество

Хигиенните мерки трябва да се извършват редовно и правилно. Това включва правилното оперативно управление на системи за питейна вода, вентилационни и климатични системи, кухни и складови помещения, стаи и бани, басейни и уелнес зони и т.н.

 

Всеки собственик или оператор може да бъде представляван от професионалист. Възможно е да се определят текущите мерки, както и да се наблюдава качеството в рамките на индивидуално разработено ръководство за качество.