СПРЕТЕ
бактериите

 

ДРУГИ ВАЖНИ ХИГИЕННИ РЕГУЛАЦИИ

 • Наредба за питейната вода
 • Наредби и насоки за хигиена на храните
 • Наредба на Австрийската медицинска асоциация относно хигиенните изисквания на кабинетите и груповите практики
 • Болнична наредба за регулация
 • Насоки за столови кухни, кухни в заведения за здравеопазване както и заведения за обществено хранене.
 • Наредба за хигиената на басейна
 • Указания за осигуряване на здравните изисквания към хората при работа с храни
 • Ръководство за добра хигиенна практика и прилагане на принципите на HACCP в търговски обекти

 

 

Relevante Normen

Питейна вода:

 • ÖNORM B 5019
 • ÖNORM B 1300
 • ÖNORM B 1301
 • ÖNORM B 2531
 • ÖNORM B 5021

 

Вентилация:

 • VDI 6022
 • ÖNORM H